Bielsko-Biała • Dworzec PKP

Bielsko-Biała • Teatr Polski
21 kwietnia 2020
Bielsko-Biała • Poczta Główna
21 kwietnia 2020
Dworzec PKP to kolejna wizytówka miasta, którą koniecznie trzeba zobaczyć podczas wizyty w mieście. Pierwszy budynek dworca otwarto na dzisiejszej ulicy 3 maja 18 w 1855 r. jako część tzw. kolei północnej Cesarstwa Austrii, która łączyła Wiedeń z Krakowem. Ponieważ jednak zapotrzebowanie na usługi kolejowe okazało się dużo większe niż początkowo zakładano, wybudowano w 1890 r. nowy, większy budynek dworca. To

Budynek wzniesiono w stylu austriackich dworców prowincjonalnych. W roku 1994 dworzec został wpisany do rejestru zabytków, a w latach 90-tych XX w. odrestaurowano: m.in. odnowiono polichromie w holu głównym, wymieniono elewację budynków, utworzono nowe pomieszczenia kas. Podróżnych nadal wita napis nad wejściem: „K.K. PRIVILEGIRTE KAIS. FERD. NORDBAHN” (Uprzywilejowana Cesarsko-Królewska Kolej Północna Cesarza Ferdynanda).