Bielsko-Biała • Katedra Świętego Mikołaja

Mikuszowice • Kościół św. Barbary
21 kwietnia 2020
Bielsko-Biała • Kościół Opatrzności Bożej
21 kwietnia 2020
Katedra to jeden z najstarszych zabytków miasta. Została ufundowana przez księcia cieszyńskiego Wacława I. Konsekrowano ją w 1447 r. Świątynia murowana powstała na miejscu drewnianego kościółka; wtedy też przeniesiono tam parafię ze Starego Bielska, a jej patronem został św. Mikołaj. Budynek był wielokrotnie grabiony i niszczony przez pożary. Ostatniej z licznych przebudów, na skutek których można dostrzec ślady przeróżnych stylów, dokonano na początku XX w. Wtedy to, za sprawą wiedeńskiego architekta Leopolda Bauera, dodano 61-metrową wieżę. W kościele znajduje się kaplica rodziny Sunneghów, właścicieli Bielska i kolatorów świątyni.

Niedaleko od katedry znajduje się rynek, na którym można odpocząć bądź skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej.