Bielsko-Biała • Kościół Opatrzności Bożej

Bielsko-Biała • Katedra Świętego Mikołaja
21 kwietnia 2020
Bielsko-Biała • Kościół św. Stanisława
21 kwietnia 2020
Osiemnastowieczna świątynia Opatrzności Bożej jest jednym z najpiękniejszych kościołów w całym regionie. Wiąże się z nią ciekawa historia, której bohaterem jest pierwszy burmistrz Białej, Baltazar Damek. W 1708 roku cudem uniknął śmierci z rąk szwedzkiego żołnierza, co upamiętnił postawieniem w miejscu zdarzenia najpierw krzyża, a potem kaplicy. Budowa kościoła rozpoczęła się pół wieku później. Z początku prosty budynek znacznie rozbudowano w XIX wieku, nadając mu obecny, imponujący kształt.

Kościół jest w stylu późnobarokowym, a jego wyposażenie jest głównie rokokowe. Uwagę zwraca ambona w kształcie łodzi (symbolizująca łódź św. Piotra), liczne posągi świętych i neobarokowe konfesjonały. W oknach są umieszczone witraże w postaciami apostołów, a na fasadzie kościoła, pomiędzy wieżami, tarcza zegarowa z 1888 roku.