Bielsko-Biała • Kościół św. Stanisława

Bielsko-Biała • Kościół Opatrzności Bożej
21 kwietnia 2020
Bielsko-Biała • Kościół Świętej Trójcy
21 kwietnia 2020
Chociaż kościół św. Stanisława wygląda skromnie, jest budowlą o imponującej historii. Gotycka świątynia została zbudowana w okolicach roku 1380, co czyni ją najstarszą budowlą sakralną w Bielsku-Białej. Co więcej, możliwe jest, że jej związek z religią sięga aż czasów pogańskich – pod ołtarzem mają się rzekomo znajdować resztki korzenia dębu, miejsca słowiańskiego kultu. Jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że w miejscu murowanej budowli stał wcześniej kościół drewniany.

We wnętrzu kościoła można podziwiać polichromie z różnych epok – gotyckie z końca XIV wieku (zachowane w obszernych fragmentach), renesansowe i barokowe. Sklepienie prezbiterium pokrywają renesansowe malowidła, a tryptyk ołtarzowy z okolic 1500 roku przedstawia sceny legendy o św. Stanisławie.

Kościół jest otoczony średniowiecznym cmentarzem, użytkowanym od XIII wieku aż do dziś.