Cięcina • Kościół św. Katarzyny

Ślemień • Sanktuarium Jasna Górka
22 kwietnia 2020
Węgierska Górka • Forty
22 kwietnia 2020
Świątynia została zbudowana prawdopodobnie w 1542 roku. Jej patronką jest urodzona w Egipcie Katarzyna Aleksandryjska, męczennica chrześcijańska otoczona kultem zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym. W latach 1666-1667 w kościele podjęto prace, w wyniku których znacznie zwiększyła się jego powierzchnia, m.in. dobudowano wieżę i powiększono nawę. Świątynia została poddana również licznym remontom w XIX w., w tym czasie powstała kaplica św. Franciszka z Asyżu. Ciekawą historię posiadają ołtarze znajdujące się w kościele: główny ołtarz – św. Katarzyny Aleksandryjskiej i ołtarze boczne: św. Anny oraz Najświętszego serca Pana Jezusa. Przypuszczalnie pochodzą one z XVII wieku, czyli z czasu przypadającego na okres pierwszej znaczącej przebudowy świątyni. Wszystkie trzy obiekty łączy to, że nie są znani ich wykonawcy oraz fundatorzy.