Bestwina • Farnost Nanebevzetí Panny Marie

Bestwina • Habsburský palác
29 května 2020
Nejcennější památkou kostela a celé Bestwiny je „Král slávy“. Tento zvon o hmotnosti přes půl tuny, ukradený Němci, měl být roztaven na příkaz Hermanna Göringa. „Král" se však tomuto osudu vyhnul. Po válce byl jeho návrat do farnosti uctěn slavnostní mší, kterou koncelebrovalo několik kněží spojených s Bestwinou. Název kostelního zvonu vychází z nápisu: „Ó králi slávy, pojď s mírem. “ Na církevním hřbitově byl pohřben jeden z Habsburků (Leon Karol), který bojoval za Polsko ve válkách s Ukrajinou a bolševiky. Až do dnešního dne lidé nechávají na hrobě květiny. Naproti kostelu je Regionální muzeum, kde můžete vidět kočáry, zemědělské nářadí, tkalcovskou dílnu a Slovanské Včelíny, kde se pořádají lekce včelařství.