Bílsko-Bělá • Evangelický kostel Krista Spasitele

Bílsko-Bělá • Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Bílsku
29 května 2020
Kobiór • Lovecký zámecký komplex, lovecký zámek Promnice
29 května 2020
Základní kámen kostela byl položen v březnu 1782. Trojlodní, dvoupodlažní chrám představuje novogotický styl, je korunován věží s osmihrannou helmou. V apsidě je situovan oltář a kazatelna s baldachýnem. Nad oltářem je obraz „Ukřižování Krista“ z roku 1867. Interiér chrámu je zdoben orgány z roku 1881 a čtyřmi novogotickými lustry ze stejného období. Na náměstí před kostelem se nachází obnovená pastorská studna, kde se od roku 1937 začaly umisťovat jména evangelického duchovenstva.

V nedaleké zahradě stojí jediný v Polsku památník Martina Luthera.