Bílsko-Bělá • Hrad

Bílsko-Bělá • Tkalcovský dům v Bílsku-Bělé
29 května 2020
Bílsko-Bělá • Městské divadlo
29 května 2020
Hrad Sulkovských v Bílsku-Bělé je charakteristickým znakem Bílska-Bělé, která se tyčí nad náměstí Chrobrego a hlavní trasou, která protíná centrum. Byl postaven ve druhé polovině 14. Století. Po kostele sv. Stanislava je druhý nejstarší památník ve městě. Kdysi zde bylo sídlo Cieszynských Piastů.

Dnešní eklektický tvar je způsoben rekonstrukcí z let 1855–64, která byla provedena za vlády rodiny Sułkowských. Kdysi sloužila jako pohraniční pevnost mezi Slezskem a Malopolskem. V současné době slouží jako muzeum se stálými a dočasnými výstavami, uvnitř je také galerie obrazů 19. a 20. století, na nádvoří se skleněnou střechou se konají četné koncerty a další kulturní akce. Objekt je nejvíc atraktivní po setmění, když je osvětlen. Nedaleko hradu se nachází Regionální kulturní centrum a Dům kultury Włókniarzy.