Bílsko-Bělá • Katedrála římskokatolické farnosti svatého Mikuláše

Bílsko-Bělá • Kostel svaté Barbory v Mikušovicích
29 května 2020
Bílsko-Bělá • Kostel Prozřetelnosti Boží
29 května 2020
Katedrála je jednou z nejstarších památek města. Byla založen těšínským knížetem Wacławem I a vysvěcena v roce 1447. Na místě dřevěného kostela byl postaven kamenný chrám; pak tam byla přesunuta i farnost ze Starého Bílska a jejím patronem se stal Svatý Mikuláš.

Budova byla opakovaně okrádána a ničena požáry. Poslední z četných rekonstrukcí, na jejichž základě lze vidět stopy různých stylů, proběhla na počátku 20. století a díky vídeňskému architektovi Leopoldovi Bauerovi byla přidána 61 m vysoká věž. V kostele je kaple rodiny Sunneghů, majiteli Bielska a zakladateli chrámu.

Církev sousedí s hřbitovem z 18. století, kde pohřbeno mimo jiné několik členů šlechtické rodiny Międzybrodzkich.