Bílsko-Bělá • Kostel svatého Stanislava ve Starém Bílsku

Bílsko-Bělá • Kostel Prozřetelnosti Boží
29 května 2020
Bílsko-Bělá • Kostel Nejsvětější Trojice
29 května 2020
Přestože kostel sv Stanislava vypadá skromně, jedná se o budovu s působivou historií. Gotický chrám byl postaven kolem roku 1380, což z něj činí nejstarší náboženskou budovu v Bílsku-Bělé. A co víc, je možné, že jeho vztah s náboženstvím sahá až do pohanských dob - pod oltářem se pravděpodobně nacházejí zbytky dubového kořene, místo slovanského uctívání. Je ještě pravděpodobnější, že na místě kamenné budovy stál dřevěný kostel.

Uvnitř kostela můžete obdivovat polychromy z různých období - gotické z konce čtrnáctého století (zachované v rozsáhlých fragmentech), renesanční a barokní. Klenba presbytáře je pokryta renesančními malbami a oltářní triptych z roku 1500 zobrazuje scény legendy o sv. Stanislavě.

Kostel je obklopen středověkým hřbitovem používaným od 13. století do současnosti.