Bílsko-Bělá • Město textilního průmyslu

Bílsko-Bělá je někdy nazýván městem stovky průmyslových odvětví, ačkoli po mnoho let byla nejdůležitější z nich textilnictví. První strojní spřádací stroje byly spuštěny v místních továrnách v roce 1806. V devatenáctém století město fungovalo (společně s Brnem a Libercem) jako jedno ze tří nejdůležitějších center tohoto průmyslu v Rakousku-Uhersku. Bílsko a Bělá zažili zlatý věk v 19. století především díky textilnímu průmyslu, který se díky rostoucím příjmům obyvatel proměnil v Malou Vídni. Po druhé světové válce existovalo v bezprostřední blízkosti města několik desítek textilních závodů, z nichž většina přetrvala až do konce 90. let.