Bílsko-Bělá • Stará továrna

Bílsko-Bělá • Radnice
29 května 2020
Bílsko-Bělá • Tkalcovský dům v Bílsku-Bělé
29 května 2020
V Bílsku-Bělé je mnoho zajímavých míst, která były spojené po staletí nebo desetiletí dynamicky se rozvíjejícím centrem městského průmyslu. Zvláštní místo v historii města zaujímá textilní průmysl, který kdysi odpovídal Lodži nebo Manchesteru. Jednou z nejzajímavějších technických památek je Stará továrna.

V budově bývalé továrny na textil patřící do rodiny Büttnerů se nachází muzeum věnované historii Bílského textilního průmyslu, který kdysi rovnal Lodži nebo Manchesteru; shromážděny jsou tady stroje ze spřádacích mlýnů, tkací stroje a stroje na výrobu klobouků, žehlicí stroje, pračky a šicí stroje. Uvidíme také laboratoř, kde byly testovány vzorky surovin a hotových tkanin. Dozvěďte se více o město textilnictví

Vyplatí se navštívit nedaleké Studio kreslených filmu a vydat se na prohlídku města na stopě pohádkových postav.