Brzeźce • Farní kostel Panny Marii Škapulířské

Miedźna • Kostel svatého Klementa Římského
29 května 2020
Ćwiklice • Farní kostel svatého Martina
29 května 2020
Brzeźce je vesnice v okrese Pština, v současnosti žije zde asi 1100 lidí. Je zde však nádherný kostel, který byl vytvořen v důsledku neuvěřitelné tvrdohlavosti vesničanů. Je to třetí kostel v tomto místě - první pravděpodobně vyhořel, druhý v roce 1902 byl zbořen. Kníže Pszczyny, který byl povinen uhradit 2/3 nákladů na výstavbu nového kostele, představil projekt, který se obyvatelům nelíbil. Inspirováni kostely ve slezských městech nechtěli opustit svůj vlastní, mnohem větší a více než dvakrát dražší projekt. Nakonec obě strany dosáhly svého - kostel byl postaven, ale kníže nevydal další peníze a obyvatelé museli financovat většinu stavby sami, což vážně zadlužilo celou farnost.