Cięcina • Kostel svaté Kateřiny

Ślemień • Svatostánek Jasna Górka
1 června 2020
Węgierska Górka • Pevnosti
1 června 2020
Chrám byl pravděpodobně postaven v roce 1542, jeho patronka Kateřina Alexandrijská Kateřina, narozená v Egyptě, byla křesťanskou mučednicí a je uctívána v katolické i pravoslavné církvi. V letech 1666-1667 se v kostele začaly práce, díky čemuž se jeho plocha výrazně rozšířila, byla přidána věž a zvětšena loď. Chrám byl v devatenáctém století podroben četným rekonstrukcím, současně byla postavena kaple sv. Františka z Assisi. Oltáře umístěné v kostele mají zajímavou historii: hlavní oltář sv. Kateřiny Alexandrijské a postranní oltáře Svaté Anny a Nejsvětějšího srdce Ježíšova pocházejí pravděpodobně ze 17. století, tj. z doby první významné rekonstrukce chrámu. , Pro tyto tři objekty je charakteristické, že jejich autoři ani sponzoři nejsou známí.