Czaniec • Zřícenina hradu Wołek v Kobiernicích

Kobiór • Lovecký zámecký komplex, lovecký zámek Promnice
29 května 2020
Pština • Palácový komplex
29 května 2020
Zřícenina se nachází na kopci Kopiec nad údolím řeky Soła. Hrad Wołek byl postaven ve 14. století jako pohraniční strážní věž tehdejšího vévodství osvětimského. Byla to malá budova o rozloze pouhých 35 x 45 metrů, ale byla obklopena příkopem a dvojitou zdí, z níž byla vnitřní strana tlustá až 2,5 metru. Uvnitř byla obytná budova a věž.

V roce 1474 patřil hrad Piotrovi Komorowskému, který uzavřel tajné dohody s Maďarskem, což rozhněvalo krále Kazimierze Jagiellończyka. Když v roce 1476 Komorowski zemřel, král chtěl koupit jeho hrady od jeho bratra Mikuláše, s čím ten nesouhlasil. Král nařídil armádě, aby dobyla a zničila vše hrady. Pravděpodobně tehdy byl také zbořen hrad Wołek.

Dodnes se zachovaly pouze fragmenty věžové brány, základy zdí a pozůstatky příkopu.