Czernichów • Dřevěná zvonice

Pština • Skanzen Zástavba pštinského venkova
29 května 2020
Rychwałd • Svatostánek Matky Boží Rychwałdzky
1 června 2020
Historická zvonice, postavená v roce 1933, se nachází na ul. Krępla, na náměstí, které darovali obyvatelé Tresny - Józef Krępel a Jan Hankus. Uvnitř budovy je malá kaple s oltářem a kazatelnou. Za druhé světové války si Němci přivlastnili zvon, teprve v roce 1947 podařilo se koupit nový. Ve stejném roce byla také zrekonstruována a přestavěna zvonice. Zařízení bylo zrekonstruováno znovu v letech 1983 a 2019, kdy mimo jiné díky financování Slezského památkového konzervátora byla vyměněna okna, dveře a poškozené dřevěné prvky.

Zvědavost
Závěsná lávka nad řekou
Visutý most nad řekou Sola, který se nachází v blízkosti přehrady v Tresně, byl postaven v roce 2003. Lávka je určena pouze pro chodce, je 96 m dlouhá, 1,5 m široká, nejvyšší pylony, které podpírají most, mají výšku 11 m. Most spojuje kemp s centrem města Czernichów. Charakteristická modrá lávka je v noci osvětlena a proto budova po setmění vypadá velmi zajímavě. Procházkou po lávce můžete obdivovat nedalekou horu Żar, kde se nachází horská rogalová škola a elektrárna Porąbka Żar, druhá v Polsku z hlediska velikosti přečerpávacího objemu.