Dřevěná architektura

29 května 2020

Bílsko-Bělá • Tkalcovský dům v Bílsku-Bělé

1 června 2020

Cięcina • Kostel svaté Kateřiny

29 května 2020

Ćwiklice • Farní kostel svatého Martina

1 června 2020

Czernichów • Dřevěná zvonice

8 června 2020

Gilowice • Kostel svatého Ondřeje

2 července 2020

Gilowice • Kostel svatého Ondřeje

29 května 2020

Góra • Kostel sv. Barbory

29 května 2020

Grzawa • Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

29 května 2020

Javoří • Dolní zemědělský komplex

1 června 2020

Jeleśnia • Restaurace Stara Karczma

29 května 2020

Łąka • Kostel svatého Mikuláše

1 června 2020

Łodygowice • Kostel sv. Šimona a Judy Tadeáše

29 května 2020

Miedźna • Kostel svatého Klementa Římského

1 června 2020

Milówka • Skanzen horské vesnice Stara Chałupa. Museum. Regionální komora

29 května 2020

Pština • Skanzen Zástavba pštinského venkova

29 května 2020

Stara Wieś • Bývalá farní škola, nyní regionální komora

29 května 2020

Stara Wieś • Kostel Povýšení svatého kříže

29 května 2020

Szczyrk • Kostel svatého Jakuba staršího apoštola

1 září 2020

Živec • Etnopark. Etnografický park v Živci