Frýdek-Místek • Kostel svatého Jana Křtitele

Frýdek-Místek • Ulice Hluboká
1 září 2020
Frýdek-Místek • Bazilika Navštívení Panny Marie
1 září 2020
Kostel se nachází v blízkosti městských hradeb, na severovýchod od starého města. První zmínka o něm pochází z roku 1447. S nárůstem mido populace původního kostela byly přidány lodě a kaple sv. Anny, sv. Kříže, sv. Jana Nepomuckého a Matky Boží Bolestné. Začátkem 17. století byla zahájena výstavba kamenné věže. Jak kostel, tak sousední budovy mnohokrát trpěly požáry, které město pohltily a ovlivnily jeho vzhled. V roce 1876 bylo přidáno nové gotické patro věže se zvonicí. Byly postavene křtitelnice, kazatelna, chór a v roce 1871 nový oltář se sochami apoštolů Petra a Pavla, sv. Václava a sv. Floriana. Z hlediska architektury je kostel trojlodní bazilikou, interiér je udržován v bílých tónech. Na pravé straně jsou vitráže zobrazující Krista. Na věži kostela jsou tři zvony: dva menší (Ludviges a Joannes) a jeden Maria o hmotnosti 1450 kg.