Frýdek-Místek • Ulice Hluboká

Frýdek-Místek • Kostel sv. Jakuba
1 září 2020
Frýdek-Místek • Kostel svatého Jana Křtitele
1 září 2020
Hluboká ulice má skvělou historii. Patří k nejstarším ulicím města a od 14. století existovala jako obchodní cesta. V 17. století, když se město rozrůstalo, ztratila na počátku 18. století svůj význam, když se Frýdek a stavba kostela Navštívení Panny Marie staly poutním centrem, touto ulicí procházely poutní průvody. U ul. Hluboké byly hostince, obchody, řemeslné dílny, a obchody, stejně jako pivovar a městské lázně, které byly pravděpodobně umístěny v tzv. Rytířském domě (dnešní Langův dům), postaveném v roce 1796. Na severní straně Rytířského domu byla kašna, která zásobovala obyvatele Hluboké ulice vodu. Zajímavé byly hrázděné domy (č. 77, 78, 79) stojící dole ulice, které byly příkladem průniku venkovské a městské architektury. Ve druhé polovině 20. století byly přijaty předpoklady pro jejich rekonstrukci, ale nebyly provedeny. V roce 2005 byly demontovány a poté umístěny repliky.