Gilowice • Kostel svatého Ondřeje

Węgierska Górka • Pevnosti
1 června 2020
Styczeń / Luty wydarzenie po czesku
8 června 2020
Historický kostel, který je součástí Stezky dřevěné architektury Slezského vojvodství, byl původně postaven v první polovině. 16. století v Rychwałdu - sousedním městě. Když byl v Rychwałdu vystavěn nový cihlový kostel, v roce 1757, byl přesunutý do Gilowic. Kostel je obklopen dřevěnými sobotami, před nimiž je nejcennější památkou kamenná křtitelnice. V roce 1895 byly klenby v presbytáři a chrámových lodích změněny na oblouky. Ve 30. letech byla loď rozšířena a byla postavena kaple Srdce Ježíšova a obnovena původní podoba sobot, které byly přestavěny na začátku století. V kostele svatého Ondřeje jsou také nejstarší zvony v okolí, z roku 1535 Andrzej a Jan z roku 1584, které byly během první světové války zachráněny před konfiskací.