Grzawa • Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Góra • Kostel sv. Barbory
29 května 2020
Miedźna • Kostel svatého Klementa Římského
29 května 2020
Kostel v Grzawě je jednou z nejcennějších památek dřevěné architektury v regionu a nejstarším dřevěným katolickým kostelem v okrese. Byl postaven v 16. století na místě předchozího chrámu. Kostel typickým příkladem dřevěných vesnických kostelů roubeno-sloupových s konstrukcí postavenou na základech dubových špalků,tzw. „peckach”. Je pokrytý šindelovou střechou. Kostel je obklopen šindlovými sobotami.

Interiér je obvykle barokní. Oltář z konce 17. století byl ve druhé polovině 19. století zrestaurován Karolem Stankiewiczem. Uvidíte mimo jiné sochy andělů a světců Petra a Pavla, jakož i obrazy - včetně obraz ze 17. století Panny Marie s dítětem a z 19. století, zobrazující svatého Jana Křtitele a korunovace Matky Boží. Zajímavé jsou také sochy a obrazy v bočních oltářích.

Chrám je částečně obklopen dřevěným plotem se šindelovou stříškou.