Hukvaldy • Hrad

Hukvaldy • Kostel sv. Maxmiliána
1 září 2020
Frýdek-Místek • Náměstí Svobody
1 září 2020
Je to jeden z největších zámeckých komplexů v České republice, první zmínka o něm pochází z roku 1285. Budova sloužila nejen obranným funkcím, ale od poloviny 14. století byla majetkem olomouckých biskupů a byl správním centrem státu Hukvaldy. Historie hradu byla bohatá, hrad mnohokrát mnohokrát měnil majitele a ve druhé polovině 18. století shořel bleskem. Oživení hradu začalo v 19. století rozvojem cestovního ruchu. Zámek se nachází na kopci, obklopen mohutnými obrannými zdmi s devíti věžemi. Nad branou vedoucí na hlavní nádvoří se tyčí obrovská věž zvaná Kulatina. Na nádvoří stojí renesanční zámecká kaple. Zámek je obklopen obrovským parkem obklopeným zdí s novobarokní vstupní branou.To jeden z największych kompleksów zamkowych w Czechach, pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1285 roku. Budowla pełniła nie tylko funkcje obronne, ale od poł. XIV w. stanowiła własność biskupów ołomunieckich, będąc ośrodkiem administracyjnym państwa hukwaldzkiego. Zmienne były koleje jego losu, zamek wielokrotnie przechodził z rąk do rąk, a w 2. poł. XVIII w. spłonął od uderzenia pioruna. Odrodzenie zamku rozpoczęło się w XIX w. wraz z rozwojem turystyki. Zamek położony jest na wzniesieniu, otoczony masywnymi murami obronnymi z dziewięcioma basztami. Nad bramą wiodącą na główny dziedziniec wznosi się potężna wieża zwana Kulatina. Na dziedzińcu stoi renesansowa kaplica zamkowa. Zamek otacza olbrzymi park w stylu otoczony murem z neobarokową bramą wjazdową.