Hukvaldy • Kostel sv. Maxmiliána

Hukvaldy Hrad
1 září 2020
Hukvaldy • Hrad
1 září 2020
Stavba kostela byla zahájena v roce 1759 a byla vysvěcena v roce 1769. Rozhodnutí o jejím vybudování souviselo s převodem správy majetku z hradu na nově postavený biskupský palác, který se nachází naproti kostelu. Chrám má zvláštní význam, protože právě zde hrál varhany slavný skladatel Leoš Janáček. V době kardinála Somerau-Becka získal kostel nádherné dekorace (na hlavním oltáři je obraz Kuppenweissera). Během období kardinála Fürstenberka byla modernizována hlavní věž a arcibiskup Khon provedl důkladnou obnovu chóru a varhan. Jednolodní budova představuje barokní styl s vysokou přední věží zakončenou kupolí s lucernou. Spolu s arcibiskupským palácem, který se nachází naproti, vytváří unikátní architektonický celek.