Javoří • Dolní zemědělský komplex

Javoří • Palácový a parkový komplex
29 května 2020
Javoří • Evangelicko-augsburská farnost
29 května 2020
Dolní Dvůr se nachází východně od paláce. Celá zástavba se skládá ze komplexu budov, které obklopují nádvoří a tvoří čtvercový tvar. Mezi nimi jsou vrátnice, obytné a hospodářské budovy. Do evidence památek byla zapsána sýpka a stáj postavené na přelomu 18. a 19. století a mírně mladší stodola.

Dolny Dwór protíná silnice vedoucí historickým mostem do centra obci. V dolní části Javoří se také nachází skanzen. Uvidíte tady mnoho zajímavých exponátů lidové kultury včetně kočáry a zemědělské nářadí. Jsou zde pořádány jízdy kočárem, saněmi a ukázky regionálních tradic (mletí zrna, výroba másla).