Javoří • Evangelicko-augsburská farnost

Javoří • Dolní zemědělský komplex
29 května 2020
Javoří • Římskokatolická farnost Boží prozřetelnosti
29 května 2020
Historie farnosti v Javoří je neoddělitelně spjata se samotným reformačním hnutím, které se začalo šířit po celé Evropě v důsledku toho, že Martin Luther připojil slavné 95 tezí ke dveřím kostela ve Wittenbergu. Farnost v Javoří která byla založena v roce 1782, v rámci tzv. Tolerančního patentu vydaného rakouským císařem Josefem II.

Pýchou farnosti je zvon z roku 1794, zdobený erby Saint-Genois d’Anneaucourt a Nałęcz-Laschowski. Blízký lázeňský park nabízí celou řadu volnočasových aktivit pro celou rodinu: dětské hřiště, amfiteátr a gradovna, dále vzdělávací centrum pro mládež a veřejná knihovna. Za zmínku stojí také návštěva 2 km vzdáleného muzea mořských a vnitrozemských živočichů a rostlin nebo galerie „na Zdrojowej”.