Jeleśnia • Kostel svatého Vojtěcha

Rychwałd • Dvůr
1 června 2020
Jeleśnia • Restaurace Stara Karczma
1 června 2020
Původně dřevěný kostel byl postaven v Jeleśnii v roce 1584 a podléhal farnosti v Żywieci. Ve stejném roce byl při stavbě chrámu postaven zvon: „Můj hlas, hlas života, volá tě, přijď ke svatosti.“ Bohužel v 17. století dřevěný chrám shořel při požáru. Přestavěný byl v roce 1626 a v roce 1636 bylo rozhodnuto o vytvoření farnosti zasvěcené sv. Vojtěchu. Zděný kostel, který můžeme obdivovat dodnes v Jeleśnii, byl postaven v letech 1693-1702. Ve druhé polovině 18. století byla oblast kostela významně rozšířena, byla postavena věž a boční lodě. Během první světové války si rakouská armáda přisvojila část vybavení chrámu, včetně dvou historických zvonů. Nedaleko kostela jsou pozůstatky starého hřbitova se historickými náhrobky a stromy.