Miedźna • Kostel svatého Klementa Římského

Grzawa • Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
29 května 2020
Brzeźce • Farní kostel Panny Marii Škapulířské
29 května 2020
První zmínky o chrámu na tomto místě pocházejí z roku 1326. Je to farnost, která během reformace v Pštině, nejdelší dobu, až do roku 1594, zůstala katolická díky úsilí místního vikáře. V roce 1635 se vrátil kostel ke katolíkům. Současný kostel byl postaven v roce 1721 na místě předchozího, který byl kvůli svému špatnému stavu zbořen. Je největším dřevěným kostelem v Pštině. Vyznačuje se charakteristickou věží krytou šindelem, která je zakončena cibulovou bání. Vybavení kostela je převážně barokní. Zvláštní pozornost si zasluhuje především oltář s obrazem sv. Klemense a v presbytáři kopie gotického vitráže se scénou z ukřižování. Jeho originál je v současné době v Arcidiecézním muzeu v Katovicích.