Milówka • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kamesznica • Palácový komplex
1 června 2020
Milówka • Skanzen horské vesnice Stara Chałupa. Museum. Regionální komora
1 června 2020
Kostel v Milówce byl vytvořen díky úsilí královny Konstancji, manželky Zikmunda III. Vasy. Původně to byl dřevěný chrám, který sloužil věřícím až do první poloviny 19. století. V roce 1834 začala stavba kamenného kostela v novogotické podobě (styl nadvislanský), a práce byla dokončena v roce 1839. Stejně jako předchozí budova je kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Svátek odpuštění se koná 15. srpna. V následujících letech byl interiér chrámu obohacen – postaveny oltáře a přidány polychromované dekorace. Klenba kostela je plná obrazů zobrazujících scény tří tajemství Svatého růžence: Radostná, Bolestná a Slavná. Začátkem 20. století byla na zdech umístěna vyřezáná zastavení Křížové cesty místního umělce Jana Śleziaka.