Mizerów • Dvorský komplex

Łąka • Kostel svatého Mikuláše
29 května 2020
Poręba • Palác Bažantnice
29 května 2020
Zámek v klasickém stylu v Mizerově byl postaven v první polovině 19. století na zemi vlastněné starostou kryskeho, který na přelomu 15. a 16. století pravděpodobně koupili vládci Pštiny. Dvorský komplex v Mizerově, který kromě panského domu zahrnoval přístavbu, sýpku a stodolu, byl postaven v oblasti bývalého statku, který se nachází v severovýchodní části obce. V roce 1811 v blízkých oblastech proběhlo povstání nemajetních pachtýřů. Akce se zúčastnilo 170 obcí, které se nacházejí v okresech Pszczyna a Racibórz. Počátkem 20. století byla budova zrekonstruována a rozšířena. Až do roku 1945 byl zámecký komplex v rukou rodiny Hochbergových a po druhé světové válce se majetek stal státním majetkem, který byl později částečně rozdělen mezi místní rolníky. V současné době je dvorský komplex soukromým majetkem.