Památník Martina Luthera

Památník se nachází na nedalekém náměstí Martina Luthera, obklopeném zelení, v blízkosti evangelického kostela Krista Spasitele. V současné době je to jediný památník reformátora v Polsku. 2,5 metru vysoká postavu o hmotnosti 690 kilogramů oblečená v talár a držící Bibli zhotovil vídeňský sochař Franz Vogel. Památník Bielsko byl odhalen v roce 1900 a jeho iniciátor byl majitelem textilní továrny Heirlich Wilhelm Förster.