Porąbka • Kaple sv. Urbana

Czaniec • Tvrz se dvorem
29 května 2020
Szczyrk • Kostel svatého Jakuba staršího apoštola
29 května 2020
Obec Porąbka byla založena pravděpodobně v 15. století, což souvisí s hradem Wołek, který se nachází na kopci v této oblasti. Jedinou památkou Porąbky zapsanou v registru je kaple sv. Urbana, postavená v roce 1827 - dříve než farní kostel, který byl postaven až na začátku 20. století. V samém středu obce stojí omítaný objekt pokrytý šindelem. Až do roku 2004 byl otevřen pouze jednou ročně, v den Svatého Urbana. V současné době se používá jako pohřební síň – uvnitř je umístěna chladírna.

Legenda říká, že její stavba byla výrazem vděčnosti obyvatel za záchranu vesnice před ohněm a že měla chránit zemědělské plodiny před krupobitím.