Příbor • Náměstí

Štramberk • Hrad a věž
1 září 2020
Příbor • Farní kostel Narození Panny Marie
1 září 2020
Náměstí s čtvercovým půdorysem a jeho průčelí odpovídá zeměpisným směrům. Původně bylo náměstí postaveno s dřevěnými domy a jedinou kamennou budovou byl farní kostel. V průběhu času byly dřevěné konstrukce nahrazeny zdivem, zdobené arkádami, obytným patrem, jednoduchou fasádou a štítovou střechou. Byly tu běžné arkády, ale postupem času - kvůli obchodníkům, kteří potřebovali další místnosti - začali být zděná. Celé náměstí byl dlážděn oblázky získanými z řeky, uspořádanými do různých vzorů - jeho zbytky dnes lze vidět před domy č. 11 a 15 a kolem sochy Panny Marie z roku 1713, která stojí uprostřed náměstí. Uprostřed náměstí byla litinová kašna, která nahradila starší kamennou a představovala postavu svatého Zachariáše. Tuto sochu z roku 1813 lze vidět za presbytářem kostela Panny Marie.