Pština • Skanzen Zástavba pštinského venkova

Pština • Kostel Všech svatých
29 května 2020
Czernichów • Dřevěná zvonice
1 června 2020
Skanzen se nachází ve východní části parku. Bylo zde shromážděno přes tucet dřevěných památek architektury, z nichž nejstarší je dvorská sýpka z Czechowic (1784 r). Mezi další neméně atraktivní objekty patří osmiúhelníková stodola z Kryr (18. století), chalupa z Grzawy (1831), kovárna z Goczałkowic (19. století) a vodní mlýn z Bojszówa, ve kterém se v současné době nachází výstavní prostory. Uvnitř stavení bylo shromážděno autentické zemědělské a řemeslné vybavení a nářadí pro každodenní použití. Skanzen má jedinečnou etnografickou a historickou hodnotu. Na místě se pořádají četné vzdělávací workshopy a folklórní akce. Za zmínku stojí také návštěva další atrakce Pštiny, která se nachází v blízkosti blízkosti Ukázkovázubří obora.

Zajímavost
Ukázková zubří obora
Obora o rozloze 10 hektarů byla založena v historickém parku v části zvané „Zvěřinec”. Zvířata si můžete prohlédnout z vyhlídkové plošiny - jsou zde zubři, mufloni, jeleni, srny a daňci. Ptáci jsou zastoupeni ve velkém počtu: kachny divoké, husy labutí, labutě aindičtí pávi. Pozorování zvířat probíhá také z vyhlídkové plošiny.