Rychwałd • Svatostánek Matky Boží Rychwałdzky

Czernichów • Dřevěná zvonice
1 června 2020
Rychwałd • Dvůr
1 června 2020
Na místě dnešního chrámu původně stál dřevěný kostel. V roce 1644 Katarzyna Komorowska Grudzińska dala farnosti obraz Matky Boží, který se rychle proslavil. Četné poutě na toto místo vedly k rozhodnutí postavit nový chrám v 18. století. Kostel byl vysvěcen v roce 1756. Blok se vyznačuje mohutnými věžemi, má tři lodě s půlkruhovým presbytářem. Interiér je bohatě zdobený: oko upoutá hlavní oltář v novorenesančním stylu, který byl dílem Szymona Gogolczyka z Frýdku. Zázračný obraz Matky Boží malovaný na dřevěné, lipové desce pravděpodobně pochází z 15. století. V současné době se o svatyni starají františkáni. Nedaleko kostela stojí dřevěná kaple Srdce Ježíše.