Ślemień • Kostel Narození sv. Jana Křtitele

Radziechowy-Wieprz • Kostel sv. Martina
1 června 2020
Ślemień • Svatostánek Jasna Górka
1 června 2020
První kostel ve Ślemieńu se pravděpodobně objevil na přelomu 15. a 16. století. Obyvatelé vděčí za zřízení farnosti a rozšíření církve do značné míry Katarzyně Grudzieńské z rodiny Komorowských, která plánovala přenést do Ślemieńe obraz Matky Boží, který vzala z Velkopolska. Ačkoli bylo umělecké dílo nakonec převedeno do kostela v Rychwałdu, farnost ve Ślemieńu byla založena v roce 1672. Chrám, který dnes můžeme obdivovat v tomto městě, byl postaven v letech 1842–1853 z cihel a pískovce. Na hlavním oltáři je obraz sv. Jana Křtitele, po stranách můžete obdivovat oltáře Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Svaté Kateřiny, jakož i Panny Marie Růžencové a Svatého Alexandra.