Stara Wieś • Kostel Povýšení svatého kříže

Szczyrk • Kostel svatého Jakuba staršího apoštola
29 května 2020
Stara Wieś • Bývalá farní škola, nyní regionální komora
29 května 2020
Stara Wieś měla faru a kostel již v roce 1326. Kostel Povýšení svatého kříže (který nese toto jméno od samého začátku) byl postaven v roce 1522, včetně presbytáře, lodi a věže, pravděpodobně v místě předkřesťanských pohřbů. Chrám založil Krzysztof Biberstein-Starowiejski, byl vysvěcen v roce 1530. Je to orientovaná dřevostavba se šindelovou střechou a barokními oltáři ze 14. a 15. století. Uvnitř je také 11-hlasový rokokový orgán a historický zpovědník. Charakteristický je také triptychový obraz „Ukřižování“ z počátku 16. století.

V současné době je kostel umístěn na stezce dřevěné architektury Slezské vojvodstvi.