Starý Jičín • Kostel sv. Václava

Živec • Etnopark. Etnografický park v Živci
1 září 2020
Starý Jičín • Hrad
1 září 2020
Nejsou k dispozici žádné doklady, které by specifikovaly datum stavby, lze však předpokládat, že původní chrám pochází z 12. století, kdy zde byly postaveny hrad a budovy na vnějším podhradí. Kostel byl postaven na místě bývalé kaple, o čemž svědčí pohřební krypty objevené během renovačních prací. K zvětšení kostela v románském slohu došlo v letech 1715-1716. Ve věži kostela je obrovský zvon o hmotnosti 3 tun, věnovaný roku 1579 hrabětem Karlem ze Žerotína, zasvěcený sv. Václavu. Hodiny na věži pracují nepřetržitě od roku 1910 do současnosti. Uvnitř chrámu jsou orgány z roku 1937. Za zmínku stojí kostelní hřbitov a zastřešené schody vedoucí ze staré presbytáře do kostela. Za povšimnutí stojí kašna s andělem strážným stojícím poblíž.