Štramberk • Hrad a věž

Štramberk • Městská výstavba
1 září 2020
Příbor • Náměstí
1 září 2020
Hrad byl postaven v první polovině Století XIV. Vzhledem ke své poloze měl velký strategický význam. Po mnoho let své bouřlivé historie zůstal v rukou místní šlechty, od roku 1558 patřil městu Nový Jičín, který jej koupil za 39 000 moravských zlotých, a v letech 1618-1773 byl majetkem jezuitského řádu. V roce 1783 se přední část hradu zhroutila, devastaci dokončilo místní obyvatelstvo. V roce 1899 byly fragmenty budovy renovovány. Hrad, který se nachází na vrcholu kopce, byl spojen obrannou zdí s městem ležícím na úpatí. Ze starých hradních budov se dodnes zachovala pouze hlavní věž zvaná Trúba. Jsou také vidět fragmenty obranných zdí. Nejzachovalejší fragmenty se nacházejí na horním hradě nedaleko věže, částečně viditelné také v bývalém zámeckém areálu.