Szczyrk • Kostel svatého Jakuba staršího apoštola

Porąbka • Kaple sv. Urbana
29 května 2020
Stara Wieś • Kostel Povýšení svatého kříže
29 května 2020
Je to dřevěný roubený kostel, který se nachází východně od centra Szczyrku, naproti skokanských můstků. Byl postaven na konci 18. století a je nejstarším kostelem v tomto městě. Interiér je vyzdoben v pozdně barokním stylu, na věži je zvon z roku 1691. V současné době je kostel v evidenci nemovitých památek Slezského vojvodství a na Stezce dřevěné architektury. Místním bohoslužebným střediskem je mariánská svatyně na Górce. Podle legendy se v roce 1894 na místě dnešního kostela objevila Matka Boží dvanáctileté pastýřce Julianně Pezdě.

Na druhé straně ulice je Městské centrum kultury, propagace a informací a amfiteátr Skalite. Můžete se projít po promenádě nad Żylicou.