Węgierska Górka • Pevnosti

Cięcina • Kostel svaté Kateřiny
1 června 2020
Gilowice • Kostel svatého Ondřeje
8 června 2020
Na začátku druhé světové války bylo toto malé město svědkem dramatických událostí. 2. a 3. září 1939, 151. armádní jednotka (Kompania Forteczna Węgierska Górka) a 7. bavorská pěší divize bojovaly v bitvě zvané Westerplatte jihu. V bitvě bojovalo 1,5 tisíce polských vojáků a 17.700. německých. Sedm Poláků a 200 odpůrců bylo zabito. Pět z devíti plánovaných bunkrů (Waligóra, Wąwóz, Wędrowiec, Włędęga, Wyrwidąb) se nachází na obou stranách řeky Soła. Doporučujeme se projít na procházku a najít je. V nejlépe zachovalé pevnosti Wędrowiec byla zpřístupněna pamětní místnost, která přibližuje události z roku 1939.