Živec • Etnopark. Etnografický park v Živci

Živec • Starý hrad
1 září 2020
Starý Jičín • Kostel sv. Václava
1 září 2020
Skanzen představuje typické urbanistické uspořádání a rozvoj obce. Nachází se na ploše 6 ha a představuje 19 historických budov. Jsou to autentické historické budovy z různých období, které jsou mistrovským dílem beskydské architektury. Mimo jiné je zde sýpka z 19. století, kompletní statek s obytným domem z roku 1895, kovárna z počátku 20. století, chalupa bohatého rolníka z roku 1911, dům z roku 1901, postavený ve valašském stylu, „chalupa bylinkářky“, vodní pila nebo školní budova z roku 1900. Pečlivá rekonstrukce interiérového designu a výstav ilustrujících život horských komunit si zaslouží uznání. Areál parku je diverzifikován sklepy, silničními kříži a kaplemi. Koncept parku vytvořila etnografka Teresa Kurzyk. Plánuje se další rozšíření muzea a obohacení sbírky, včetně o kostel, židovský modlitební dům a hájovnu.