Živec • Katedrála Narození Nejsvětější Marie Panny

Živec • Kostel svatého Kříže
1 září 2020
Živec • Zámecký park Habsburků
1 září 2020
Kostel Narození Nejsvětější Marie Panny se nachází v těsné blízkosti náměstí Żywiec. Pravděpodobně pochází z 2. poloviny 15. století. Katedrála byla přestavěna v letech 1515-1542, zatímco další modernizace spadá do 20. let 20. století. Je to chrám z kamene a cihel, loď a trojstranný presbytář si zachovaly svůj gotický tvar. Sedmipodlažní kostelní věž je dílem benátského architekta Jana Ricciho a byla korunována arkádovou galerií, v současné době je restaurována a zpřístupněna návštěvníkům. Boční lodě jsou kaple Nanebevzetí Matky Boží (kaple rodu Komorowski) a kaple Panny Marie Čenstochové (kaple rodu Habsburků). Interiér má barokní charakter, zvláště pozoruhodný je gotický triptych z doby kolem roku 1500, zobrazující Zesnutí přesvaté Bohorodice.