Živec • Kostel svatého Kříže

Příbor • Pamětní síň Sigmunda Freuda
1 září 2020
Živec • Katedrála Narození Nejsvětější Marie Panny
1 září 2020
Nejstarší chrám v Żyvci, pocházející z počátku 15. století je také nazýván chrám Tří křížů. století. Původně postavený v gotickém stylu, byl rozšířen v období baroka. Ze severu je kostel zakončen věží, v jižní části je kaple - Getsemanská zahrada. Interiér chrámu je vyzdoben starožitnými obrazy a sochami, na oltáři můžete vidět raně barokní dřevěný kříž. V okolí kostela byl hřbitov, kde byli pochováni lidé odsouzeni městským soudem k smrti. Většinou šlo o ženy usvědčené z infanticidy, ale také z jiných darebáků. Náměstí kostela bylo také místem exekuce, popravy pravděpodobně proběhly před kaplí - tzv Boží utrpení.