Czerwiec – Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego / Bielsko-Biała