Etnopark • Żywiecki Park Etnograficzny

Stary Jiczyn • Kościół św. Wacława
4 maja 2020
Żywiec • Stary Zamek
4 maja 2020
Skansen odwzorowuje typowy układ urbanistyczny i zabudowę wsi Beskidu Żywieckiego. Położony na obszarze 6 ha prezentuje 19 zabytkowych obiektów. Są to autentyczne, historyczne zabudowania, pochodzące z różnych okresów, będące perełkami architektury beskidzkiej. Znajduje się tu m.in. XIX-wieczny spichlerz, kompletna zagroda z domem mieszkalnym z 1895 r., kuźnia z początku XX w., chałupa zamożnego chłopa z 1911 r., dom z 1901 r., wzniesiony w stylu wołoskim, „chałupa zielarki", tartak o napędzie wodnym czy budynek szkoły z 1900 r.

Na uznanie zasługuje pieczołowita rekonstrukcja wystroju wnętrz oraz ekspozycje obrazujące okolicznych życie górali. Teren parku urozmaicają piwniczki, przydrożne krzyże i kapliczki. Autorką koncepcji parku jest etnograf mgr Teresa Kurzyk. Planowana jest dalsza rozbudowa skansenu i wzbogacenie kolekcji m.in. o kościół, żydowski dom modlitewny oraz leśniczówkę.