Frydek Mistek • Zamek

Nowy Jiczyn • Stara Poczta
4 maja 2020
Frydek Mistek • Plac Zamkowy
4 maja 2020
Ulokowany został w strategicznym miejscu, na wzniesieniu nad rzeką Ostrawicą zamek powstał między 1327 a 1339 r. z inicjatywy księcia cieszyńskiego Kazimierza I. Najstarszy zachowany etap zamku to przede wszystkim trzypiętrowy pałac, znajdujący się w obecnym południowym skrzydle. Przebudowa zamku w stylu gotyckim miała miejsce w 2 poł. XV w. Zamek wzbogaciła potężna trzypiętrowa budowla. Tworzy ona całe obecne wschodnie skrzydło zamku. Nadanie renesansowego charakteru twierdzy przypadło na przełom XVI i XVII w. Z tego okresu pochodzi duży taras południowego skrzydła. Na obraz twierdzy mocny wpływ wywarł Jerzy III. hrabia z Oppersdorfów. Z jego inicjatywy scalono wszystkie obiekty przedzamcza w jeden budynek, została również zasypana fosa.

Zarówno zamek jak i miasto w 1688 r. znacząco zniszczył pożar, jednak niezwłocznie rozpoczęto jego odbudowę. Wybudowano wówczas wieżę główną oraz zrekonstruowano salę rycerską. W 1918 r. majątek odebrano właścicielom, co zaskutkowało jego stopniową dewastacjom, obecnie jednak trwa stopniowe przywracanie mu dawnego splendoru.