Gilowice • Kościół Świętego Andrzeja

Czernichów • Dzwonnica drewniana
21 kwietnia 2020
Rychwałd • Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej
21 kwietnia 2020
Zabytkowy kościół, będący częścią Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego, pierwotnie został wybudowany w I poł. XVI w. w Rychwałdzie – sąsiedniej miejscowości. Gdy w 1757 roku wzniesiono nową murowaną świątynię w Rychwałdzie, został on przeniesiony do Gilowic. Kościół jest otoczony drewnianymi sobotami, przed którymi znajduje się najcenniejszy zabytek – posiadająca 102 wysokości kamienna chrzcielnica. W 1895 roku zmieniono sklepienia w prezbiterium i nawach na łukowe. W latach 30. XX wieku przedłużono nawę kościoła oraz wzniesiono kaplicę Serca Pana Jezusa a także przywrócono oryginalny wygląd sobotom, które zostały przebudowane na początku wieku. W kościele św. Andrzeja znajdują się też najstarsze dzwony w tej okolicy, pochodzący z 1535 roku Andrzej i z 1584 roku Jan, które w czasie I wojny światowej ocalono przed konfiskatą.