Hukvaldy • Zamek

Frydek Mistek • Plac Wolności
4 maja 2020
Hukvaldy • Kościół św Maksymiliana
4 maja 2020
To jeden z największych kompleksów zamkowych w Czechach, pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1285 roku. Budowla pełniła nie tylko funkcje obronne, ale od poł. XIV w. stanowiła własność biskupów ołomunieckich, będąc ośrodkiem administracyjnym państwa hukwaldzkiego. Zmienne były koleje jego losu, zamek wielokrotnie przechodził z rąk do rąk, a w 2. poł. XVIII w. spłonął od uderzenia pioruna. Odrodzenie zamku rozpoczęło się w XIX w. wraz z rozwojem turystyki. Zamek położony jest na wzniesieniu, otoczony masywnymi murami obronnymi z dziewięcioma basztami. Nad bramą wiodącą na główny dziedziniec wznosi się potężna wieża zwana Kulatina. Na dziedzińcu stoi renesansowa kaplica zamkowa. Zamek otacza olbrzymi park w stylu otoczony murem z neobarokową bramą wjazdową.