Jeleśnia • Kościół św. Wojciecha

Rychwałd • Dwór Rychwałd
21 kwietnia 2020
Jeleśnia • Restauracja Stara Karczma
21 kwietnia 2020
Pierwotnie drewniany kościół został wzniesiony w Jeleśni w roku 1584 i był podległy parafii w Żywcu. W tym samym roku z okazji wzniesienia świątyni powstał również dzwon z napisem: „Głos mój, głos życia, woła was, do świętości przybywajcie”. Niestety w XVII w. drewniana świątynia spłonęła w pożarze. Odbudowano ją w 1626 roku, a 1636 roku zadecydowano o utworzeniu na tym terenie parafii pod wezwaniem św. Wojciecha. Murowany kościół, który do dzisiaj możemy podziwiać w Jeleśni, został zbudowany w latach 1693-1702. W II poł. XVIII wieku znacznie powiększono powierzchnię kościoła, m.in. wybudowano wieżę oraz boczne nawy. Podczas I wojny światowej wojska austriackie zawłaszczyły część wyposażenia świątyni, m.in. dwa zabytkowe dzwony. W pobliżu kościoła znajdują się pozostałości po starym cmentarzu z zabytkowymi nagrobkami oraz drzewami.