Kobiernice • Ruiny zamku Wołek

Czaniec • Dwór obronny
21 kwietnia 2020
Porąbka • Kaplica św. Urbana
21 kwietnia 2020
Ruiny znajdują się na wzgórzu Kopiec, nad doliną rzeki Soły. Zamek Wołek został wzniesiony w XIV wieku, jako strażnica graniczna ówczesnego księstwa oświęcimskiego. Była to mała budowla, o powierzchni zaledwie 35 na 45 metrów, otoczona była jednak fosą i podwójnym murem, z których wewnętrzy był gruby aż na 2,5 metra. Wewnątrz mieścił się budynek mieszkalny i baszta.

W 1474 zamek był własnością Piotra Komorowskiego, który prowadził tajne układy z Węgrami, co rozgniewało króla Kazimierza Jagiellończyka. Gdy w 1476 roku Komorowski zmarł, król chciał wykupić od jego brata Mikołaja okoliczne zamki, na co ten nie przystał. Król nakazał wówczas wojsku zdobyć je i zniszczyć. Najprawdopodobniej właśnie wtedy zburzony został również zamek Wołek.

Do obecnych czasów zachowały się jedynie fragmenty wieży bramnej, fundamenty murów oraz pozostałości po fosie.